BB Trader Daily 30 november

 • Anders slaskar Julen braskar - Kanske stämmer för börsen med? Ska vi få ett Julrally eller inte? Två bra dagar nu men det skiljer mycket mellan individuella bolag. Vissa bolag har gått oerhört starkt (exempelvis SKF) medan andra inte har hängt med. Vill se en något bredare uppgång. 

 • Sänkta kreditbetyg för banker - Är det här "nyheter"?

 • Alla bolag har krisplaner - Läser överallt om hur väl förberedda bolagen är för en eventuell nedgång. Hur är det med planer för det motsatta?

BB Trader Daily 29 november

 • Catella har svårt att tydliggöra sitt värde - Efter en rapport som kommit in något svagare än vad många väntat sig (tyvärr har inte Catella lyckats förmedla en tillräckligt exakt bild över sina verksamhetsgrenar och dess säsongsvariationer och skillnad i intjäning så det saknas helt analytiker som klarar av att ge vettiga prognoser för bolaget) så handlas nu aktien under 7 kronor per B-aktie vilket innebär dryga 500 MSEK i börsvärde. 

  Tyvärr så tenderar aktieägare i ett bolag likt Catella där det kan vara svårt att förstå sig på bolagets verksamhet att sonika lämna bolaget genom att sälja sina aktier då den går ner. 

  Jag anser att det kring nuvarande nivåer vore ett oklokt beslut (varför såldes inte aktien på 15 då om man inte förstod affären?). Nuvarande Catella består i huvudsak av:

  1. EETI - Portfölj med bolånepapper. Efter utgången av Q3perioden avyttrade man Shield som främst innehöll bolånepapper med exponering mot Nederländerna för 72 MSEK och bokfört värde var 74 MSEK. I och med försäljningen och de hittills inbringade kassaflödena från EETI så har grundinvesteringen lönat sig. DET SOM NU FINNS KVAR AV EETI ÄR ALLTSÅ REN VINST. Bokfört värde på kvarvarande portfölj är 270 MSEK.

  2. Kapitalförvaltning - Här förvaltas ca 32 mdr SEK i främst olika aktie-, ränte- och fastighetsfonder. Kapitalförvaltning brukar värderas till mellan 0,7-1,5% av förvaltat kapital. Försiktigt värderat borde Catella värdera denna del till drygt 250 MSEK.

  3. Banque Invik - Bank i Luxemburg med viss förmögenhetsförvaltning (6 mdr). banken är till salu och diskussioner med budgivare pågår för tillfället. Vissa analytiker tror banken är bokförd till drygt 300 MSEK. Jag tror en försäljning kan inbringa ca 225-250 MSEK för Catella. 

  4. Corporate Finance - Rådgivare i finansiella transaktioner på i storleksordningen 50-60 mdr kronor per år. Denna del gjorde alltså 59 MSEK i resultat före skatt 2010 och kan riktigt bra år göra det tredubbla (EFTER VINSTDELNING MED PERSONALEN ALLTSÅ). Borde värderas till i alla fall 300 MSEK.

  5. Fixed Income - Catella erbjuder via Nordic Fixed Income kvalificerad rådgivning till företag som söker alternativa finansieringskällor till banklån och aktieemissioner. Verksamheten etablerades tidigare under 2011 och påbörjade sin affärsverksamhet under augusti 2011. 

  Denna del bör kunna få en mycket gynnsam utveckling under 2012 då man redan har en etablerad kundbas och det är ett område som växer oerhört mycket just nu. Det kan bli minst lika stort som kapitalförvaltningen och corpen. Borde värderas till 200 MSEK på sikt i alla fal.

  Totalt har vi alltså 270 MSEK + 250 MSEK + 225 MSEK + 300 MSEK + ? MSEK = MINST 1045 MSEK vilket är dubbla börsvärdet. 

  I nuläget är Catella obelånat och en försäljning av Invik kan ge en rejäl extrautdelning. Säg att de får 225 MSEK. Det innebär att en utdelning på i storleksordningen dryga 2 kronor inte alls behöver vara omöjlig. 

  Många har ju varit kritiska till nedskrivningen av EETI men det tror jag är ett rent taktiskt spel av Catella då Invik antagligen kommer medföra en viss nedskrivning för dom. Kan de då samtidigt återföra lite av nedskrivningen för EETI så blir inte händelsen så dramatisk.

  Hade Catella bestått av ett antal olika bolag istället för ett så hade det totala börsvärdet inte varit det vi ser idag. Jag tror starkt på aktien och det gör ledningen också. Optionsstrike är på dryga 11 kronor.

  Läs även denna tråd där 9934S förklarar vissa saker. http://borssnack.di.se/diseconf/Forum/ListMessages.aspx?forumid=1&ThreadID=2022767#msg13400213

  Läs också detta från Redeye: http://www.redeye.se/analys/update/catella-luftgropar-under-q3

Positiva triggers under helgen

 • Black Friday Sales Rise 6.6% to Record - “This is the largest year-over-year gain in ShopperTrak’s National Retail Sales Estimate for Black Friday since the 8.3 percent increase we saw between 2007 and 2006,” ShopperTrak founder Bill Martin said in the statement. “Still, it’s just one day. 

 • 6 triljoner till Italien - http://www.bloomberg.com/news/2011-11-27/imf-readying-600-billion-euro-loan-offer-for-italy-stampa-says.html

 • Budgetuppgörelse i Belgien - Har varit en segdragen historia men nu verkar de ha kommit överens. Om de kunde komma överens i USA också så vore det ju bra...http://di.se/Default.aspx?pid=252097__ArticlePageProvider&epslanguage=sv&referrer=http%3A%2F%2Fborssnack.di.se%2Fdiseconf%2Fforum%2Flistmessages.aspx%3Fthreadid%3D2022006%26ForumID%3D1

BB Trader Daily 24 november

 • Tyskland tvingas till Eurobonds - Gårdagens auktion var i mitt tycke inte alls misslyckad. Den var misslyckad för Tyskland men inte för marknaden. Den var ett uttryck för en möjlig förändring i inställning till kärnländernas obligationer. Om Eurobonds blir verklighet så finns det en stor uppsida för investerare att nu köpa Italienska statspapper kring 7% ränta samtidigt som man säljer sina Tyska som handlas mycket lägre. Då Eurobonds införs kommer ju dessa att närma varandra. Detta kommer tvinga Tyskland att till slut acceptera Eurobonds då marknaden själv tvingar fram dom.

 • Veckans Affärer rekar Bringwell Läkemedelsgrossisten Bringwell kröns med rekommendation köp av tidningen, som framhäver att försäljningen över nätet och via postorder är i en uppåtgående
  trend.

  Köpet av e-handelsbolaget Mass.fi, som etablerat sig som den ledande leverantören av sporttillskott på nätet i Finland, före den Kinnevikägda succén Gymgrossisten, beskrivs också som en lyckträff.

  "Vid sidan av att de flesta stjärnor verkar stå rätt på himlen för Bringwells del just nu är bolaget med jämna mellanrum med på listan över börsens hetaste uppköpskandidater".

  /DIREKT

  Jag har ju tidigare skrivit att aktien är en av de mest tekniskt intressanta just nu och en etablering över 2,15-2,20 kan visa vägen för en fortsatt god resa i aktien.

 • Vad är det för fel på JM? Rasat sönder och samman på några dagar.

 • Stockpicker - Förstår att många är besvikna över året som gått och även Stockpickers köpråd men jag analyser och köpråd är dumt att följa slaviskt, använd dom istället som källa till din egen analys. Jag tycker dock att Stockpicker är duktiga och framförallt det jag läser tidningen för är analyserna kring index rörelse vid olika tidpunkter. Den brukar de ha mycket rätt i kring och kan vara mycket lönsam att ha i bakhuvudet.

BB Trader Daily 23 november

 • Mörk, mörk morgon - Inte många bra nyheter direkt och framförallt är det väl amerikanska stresstester av banker (som ska testa ett scenario med BNP-fall på 8% samt 13% arbetslöshet), Kina PMI på 32-månaders lägsta i november samt att Belgien vill att Frankrike ska ta mer av notan för Dexia (vilket får Frankrike att tappa sitt AAA betyg). 

  Vad gäller Kina så säger ju alla att detta pekar på att Kina inte är immuna mot världens inbromsning i tillväxt. Jag tror det är tvärtom dock, att övriga världen inte är immuna mot Kinas inbromsning (som varit på gång under det senaste året) och som egentligen är den stora anledningen till att vi föll ihop från början. Skuldkrisen i Europa hade varit mycket lättare att hantera om vi hade haft ett fortsatt tryck i Kina.

 • Borg årets finansminister - Utsedd av FT.

 • Min önskelista till Jultomten:

  1. Europa enas om någon form av eurobonds
  2. Kina investerar kraftigt i EFSF tillsammans med IMF
  3. Uppköp av ett småbolag på stockholmsbörsen (så att alla förstår vilka värden som egentligen finns här)
  4. USA enas om budget 
  5. Iran/Israel lugnar sig
  6. Kina sänker räntan
  7. Sjunkande råvarupriser

 • Irlands börs ner 75% sedan sommaren 2008 - Bara så ni vet.

 • Världens BNP tillväxt enligt rapport från IMF i september i år - I % jmf föregående år. -0,66% under 2009. Ser man till börsutvecklingen så skulle man ju kunna tro att vi befinner oss i en depression. Jag ska ärligt säga att jag inte förstår detta. Hur kan 9% vara arbetslösa (eller egentligen kanske 16%) i USA och vi samtidigt har den här tillväxten. Vad händer när vi verkligen får fart på ekonomierna igen? Oljan kostar 108 dollar och vi har en deprimerad börs. Vad händer när alla de arbetslösa i världen får ett jobb? Det kan vända snabbt... Och ja, jag är oljehaussad. Tror som sagt på över 300 dollar i nästa högkonja men samtidigt tror jag inte vi får högkonja med ett oljepris på 300 dollar. Världen är inte redo för det än.


BB Trader Daily 22 november

 • Johan ökar i Catella - Lurigt. 50% är väl gränsen för budplikt och frågan är vad ett bolag som Catella gör på börsen om någon äger nästan 50%. Rapport på fredag...

 • Cevian över 5% i Danske Bank - Jag gillar det. Det ska köpas inte säljas nu och jag är övertygad om att en sann kapitalist som Gardell kommer att göra en bra affär.

 • Vilka stöd - TA snackar om olika stöd och motstånd hela tiden men har inte sett tillstymmelse till några stöd än så länge och samtidigt gick vi inte upp som alla sa vi skulle göra om vi bröt upp genom 970.

 • MSAB är het -Många olika mäklarfirmor på köpsidan nu...

Bringwell ser väldigt intressant ut

Den här aktien skulle kunna ge en köpsignal rätt så snart. Aktien är i fint stigande trend. Mina aktier i referensportföljen samt EnQuest

Nedan visar jag grafer för mina aktier i referensportföljen. Graferna innehåller linjer för exponentiellt glidande medelvärden på 12 respektive 25 perioder och priskanal för 20 perioder. De gröna staplarna representerar pris/volym.

Beroende på hur graferna ser ut så har jag valt att visa vecko eller månadsintervall. Jag gör inget anspråk på att vara kunnig på TA på något sätt utan det här är bara något jag använder som hjälpmedel och underlag till köp och säljbeslut.

Nedan finns PartnerTech och den aktien har ett tydligt mönster kopplat till de glidande medelvärdena. Dessutom har aktien flera gånger varit mycket aktivt handlad mellan 18 och 30 kronor. När den brutit sig ur från denna nivå så har den vid två tillfällen gett sig ut på en resa till drygt 100 kronor. 

Eftersom lönsamheten stigit i varje kvartal i år (och även jämfört med motsvarande kvartal 2010) så finns det stora möjligheter till en bra aktieutveckling under våren i det fall konjunkturen klarar sig från allt utom en stor katastrof. Aktien ligger kvar i referensportföljen.

Oriflame är ju det senaste inköpet till portföljen och här är det ju snarare bottenfiske som gjorde att jag köpte in aktien snarare än att den ser så särskilt bra ut tekniskt. Intervallet 180-200 kronor har tidigare visat sig vara en bra ingångsnivå i aktien och jag tror det behövs fler större vinstvarningar för att få den här aktien att bryta ner under 180.New Wave har ju haft en gastkramande resa de senaste åren och den köpsignal som gavs i mitten av 2010 har ju inte glatt någon då aktien nu är nere kring 30 kronor igen. Aktien balanserar dock på marginalen och vänder inte aktien upp rätt så snart så skulle jag säga att en säljsignal effektueras.Micro Systemation har trots tappet under förra året då aktien gick från 20 kronor ner till 12 kronor inte utlöst en säljsignal. Aktien har ju även i år gjort denna resa men ligger långt från säljsignal.EnQuest är den aktie som ser sämst ut enligt detta sätt att analysera aktier skulle jag säga och att aktien inte lyckats hålla nivån över 11,20 är verkligen svagt.
Catella ser väldigt intressant ut på nuvarande nivåer. Bra risk/reward?


BioInvent är nu i färd med att göra en trippelbotten kring 15 kronor och jag är förvånad över hur dåligt den här aktien faktiskt går. OK, att PartnerTech och MSAB etc. tappar när börsklimatet viker men BioInvent kring 15 vilket var botten under 2008 (då bolaget knappt nått fram med några resultat) är synnerligen märkligt. Jag tror tyvärr att vi har Diamyd, Active och Karo att skylla för det här tappet. Det tillsammans med sänkta belåningsvärden hos Avanza och Nordnet.

BB Trader Daily 17 november

 • MEDA köper Treo - Man betalar alltså 82 MEUR för tre produkter varav Treo är en. Produkterna omsätter tillsammans 210 MSEK. Jag gick ju lång direkt på nyheten då jag spanat på aktien en tid (som inte direkt presterat) och som ligger i bakhuvudet som en aktie som skulle kunna gå på minsta nyhet. Jag fick 30 öre i den innan jag tröttnade och tog ut. Nog om det, det som slår mig är ju att det finns ett annat bolag på börsen som också har olika typer av preparat som lika gärna skulle kunna ligga hos MEDA, nämligen Bringwell. Bringwell har ett antal olika preparat såsom, KanJang, Chi-San, Mivitotal, Eskimo, Arctic Root osv. där jag tror det som säljer mest säljer för upp mot 80-100 MSEK per år (bara en gissning). En plump i protokollet för Bringwell är ju deras relativt höga nettoskuld och skulle någon vilja köpa ett av varumärkena för säg 100-150 MSEK så skulle det ju innebära fina pengar för Bringwell. Men å andra sidan, om MEDA betalar nära 800 MSEK för Treo etc. så skulle de med samma logik betala kanske en sisådär 5 kronor per aktie för Bringwell.

  Jag sålde ju Bringwell ur referensportföljen idag, inte för att aktien nödvändigtvis är dyr utan för att så mycket annat på börsen är billigt. Jag är fortfarande positiv till Bringwell. 

 • Och jag köper Oriflame - Jag rekade ju sälj på Oriflame i oktober 2010 då aktien stod i 450 kronor (förstår fortfarande hur den kunde stå där så länge) men nu tycker jag att aktien hamnat under den nivå där jag tycker den hör hemma. En VPA kring 15-20 kronor nästa år och aktien i 200, plus starka kassaflöden med bra utdelningsmöjligheter gör att jag ser en uppsida. Jag sätter riktkurs på 250 i första hand.

 • 30 handelsdagar kvar på året - Ett långt, långt, långt och trist börsår är snart slut. Kan jag få lite gissningar på hur 2012 slutar?  

 • Bra statistik från USA

  Philly Fed
  Även om Philadelphia Fed Index som kom igår vid en första anblick ser sämre ut än väntat så fanns det ju ljuspunkter i det. Det sjönk ju till 3.6 i november jämfört med förväntade 9.0 men exempelvis så var utsikterna på sex månaders sikt steg +41,9 i november från +27,2 föregående månad.

  Bostadsbyggandet
  Bostadsbyggandet i USA sjönk 0,3 procent i oktober, jämfört med månaden före, till en säsongsjusterad årstakt på 628.000 bostäder. Analytiker hade räknat med att byggandet skulle ha minskat med 7,3 procent, till
  en årstakt på 610.000 bostäder, enligt Bloomberg News snittprognos.

  Men man reviderade samtidigt ner månaden före...

  I september uppgick bostadsbyggandet till en årstakt på reviderade 630.000 bostäder (658.000), vilket innebar en uppgång med 7,7 procent jämfört med månaden före (+15,0).

  Byggloven
  Antalet bygglov steg samtidigt med 10,9 procent jämfört med månaden före, till en årstakt på 653.000 (väntat 603.000).

  Jobben kommer också. I Exempelvis Washington har antalet jobb ökat 12 av de senaste 13 månaderna. 

 • Boeing slår rekord igen - Sjuk orderingång nu och nu toppar man med ett nytt rekord bara dagar efter det senaste...

  The sale of 230 short-haul 737 jets, worth $21.7 billion, is the largest commercial order in Boeing's history, toppling a previous record set just days ago as the industry taps in to relentless demand in emerging economies.


 • Och kan inte Kina överraska? - Det har varit så fruktansvärt mycket statistik på sistone som pekar på en kraftig nedgång i Kina och som jag tidigare sagt så är min farhåga inte Europa utan Kina (eftersom Europa knappt haft nån tillväxt senaste åren och ingen räknar med att vi ska ha någon heller). Men jag tror att det finns goda chanser till bättra data därifrån nu framöver.

  I Singapore och Hong-Kong är de just nu i recession enligt många och för många verkstadsbolag har tillväxten i Kina helt stannat av efter sommaren. Men det är ju inte så konstigt heller då de verkligen stramat åt under året. De har höjt bankernas reservkrav med 50 punkter ett antal gånger i år (sex gånger tror jag) och räntan har höjts fyra gånger. Ändå växer ekonomin med över 8%.

  Nu har åtstramningen visat sig fungera, inflationstakten har minskat. Och om nu i får signaler från USA om att ekonomin tar några små kliv framåt så är det väl ingen som tror att övriga världen inte får ta del av det. Om USAs konsumenter visar vägen så följer Kina tätt efter och därmed kan vi få överraskande bra siffror från Asien framöver (tänk på att vi hade Japan i våras och nu översvämningar i Thailand också så det har inte varit ett lätt år).  

 • Swedbank drar ner - Swedbank planerar att genomföra omfattande besparingar inom analys och mäkleri.  Banken håller på att ta fram ett besparingsprogram inom affärsområdet Large Corporate and Institutions och de delar som framför allt drabbas är de som är nära knutna till finansmarknaden.

  Enligt di.se:s källor har ett möte mellan bankens ledning och facken hållits på torsdagen.


  Ingen är beredd att betala för analys längre. Det är tragiskt. Men inte så konstigt heller när tipsen mest handlar om att köpa ETF:er och Bull Bear produkter i Elcertifikat....

 • Nokias förorder - Lumia 800 slår rekord i förorder hos Orange i UK. Kort Apple och lång Nokia som jag sagt innan...

 • Ingen kan säga att vi inte hade tid att arbeta fram en plan - Finanskrisen 2008 tog många på sängen (det var i alla fall inte många som väntat sig att effekterna skulle bli så dramatiska) men nu har vi varit medvetna om situationen i de skuldtyngda länderna i flera år så det finns ingen som kan komma och säga att de inte hade sett problemen komma. Det märkliga är ju att det fortfarande inte känns som att det finns en plan för hur man ska hantera detta på riktigt.

 • Jag tror inte på superkonjunkturen - 2008 kom vi från en högkonja (ni kanske inte minns men det fanns de som prata om Superkonjunktur..) och många bolag satt på stora lager för de byggde maskiner på spekulation. Dessutom satt de inte bara på stora lager utan också på stora skulder. Det gör ingen idag. Jag arbetar med onoterade bolag med bra tentakler i verkstadsindustrin och det är nästan löjligt hur strama lager man kör med. Vanliga prylar har långa ledtider för ingen vågar sitta på något extra. 

  Situationen är ju helt annorlunda nu och vi talar snarare om superlågkonjunktur där vi aldrig någonsin kommer få uppleva "de goda tiderna" igen. Jag tror inte på det. Vi har våra cykler och de sträcker sig över ett antal år och de signaler som nu kommer från USA tycker jag visar att det inte blir annorlunda denna gången heller. USA har det senaste seklet visat vägen för övriga världen och det gör de denna gången också. Jag säger inte att man ska vara all in börsen men jag säger definitivt att det kan bli dyrt att satsa för hårt på en nedgång.

  Inför 2012 tror jag mer på bolag med USA exponering snarare än Emerging Markets. Varför inte Husqvarna? 

 • Recession i Europa betyder inte recession i världen - Om Italien och Spaniens ekonomier minskar med 5% under 2012 och övriga världens BNP är oförändrat så minskar världens BNP med 0,3%. 

  Som jag skrev på Twitter: "Som en polare sa: vadå världskris? Dinosaurierna fick en meteorit i skallen, där kan vi snacka kris." Förändringar i referensportföljen

 • Jag säljer innehavet i Bringwell om 10000 aktier på 2,06
 • Jag köper 100 aktier i Oriflame på 199,2
BB Trader Daily 14 november (evening edition)

 • Strong dollar - Många amerikaner tycker att en stark dollar är bra för USA men det är något som jag är starkt kritiskt till. En stark dollar (i första hand gentemot euron) skapar en skev bild av USAs konkurrenskraft. Detta driver i sin tur amerikaner till att konsumera istället för att producera och tyskar till att producera istället för att konsumera. I min mening riskerar inte euron att falla pga. höga skulder i sydeuropa utan istället pga. att valutan skapar en förvriden konkurrenskraftsituation då italienare inte är lika produktiva som tyskar. Att amerikaner själva tror att de är mer konkurrenskraftiga än en tysk är ett stort skämt. USA är mer i paritet med Frankrike skulle jag säga och om inte detta jämnar ut sig på naturlig väg så kommer vi att få se att instrument som handelstullar etc. införs framöver. 

 • Devalvera utan att gå ur euron - På något sätt måste man devalvera de skuldsatta länderna utan att de lämnar eurozonen. De som kommer på ett sätt att göra detta kommer få nobelpriset i ekonomi. Kanske kan man införa någon sorts allmän "rabatt" på allt som köps från dessa länder. Typ motsatsen till handelstullar under en begränsad tid? Det skulle ju få fart på investeringarna i landet och samtidigt öka exporten. Rabatten betalas av de andra länder i eurozonen som vet att de bidrar till att landet kommer på fötter på riktigt och inte bara riskerar att ytterligare bygga upp en lånebubbla.

  Under 2011 har amerikanska aktier haft en rejäl fördel av en svagare dollar då det gynnat exporten. Skulle euron falla mot, som UBS tror, 1,25 mot dollarn, så kommer det att bli rejäla problem.

 • Ohållbar ränta - Det pratas mycket om att den senaste auktionen av italienska 5 åriga statsobligationer skedde till en ränta som är "ohållbar". Jag tycker inte 6% ränta är extremt högt, inte ens för en stat (Sverige betalade som sagt 15% under 1990-talet) och jag kanske är gammaldags men hur kan en ränta på 6% vara ohållbar när en direktavkastning på stabila utdelningsbolag på börsen kring 6% i allra högsta grad tydligen är hållbar (jag tycker avkastningskraven på börsens storbolag är alldeles för höga som ni kanske vet).

 • Buffett köper IBM - För 70 miljarder kronor har världens ende investerare, som varit hypad mer än en konjunkturcykel (som alla kan vara med lite tur), köpt aktier i bolaget för under 2011.

 • Oriflames ordförande köper 250.000 aktier i egna bolaget - Aktien som kommit ned rejält senaste veckan efter en rapport som inte föll börsen i smaken tycker jag nu är attraktiv. 200 kronor för ett bolag som dels är en tydlig uppköpskandidat och dels har en affärsmodell som jag gillar väldigt mycket. Det enda som oroar är att man skyller en sämre utveckling i Ryssland på en "misslyckad" marknadsföringskampanj. Sålänge det inte är något radikalt som hänt så har jag svårt att se hur inte bolaget ska komma tillbaka ordentligt här.

 • Apple i 380 dollar - 380 dollar betyder dryga 2300 miljarder kronor vilket är lika mycket som Google och Coca-Cola tillsammans. Jag väntar på en rekyl upp mot 400 dollar innan jag kortar Apple igen men jag ska göra det.

BB Trader Daily 14 november

 • Enda vägen till aktieägarnas hjärtan går via förvärv - Ännu ett förvärv som pressar upp kursen. Denna gång SCA. Låt oss nu hoppas att synergierna blir vad man utlovat eftersom SCA själva varit enormt duktiga på att få till synergieffekter mellan sina egna affärsområden och fabriker runtom i Europa... 

 • Nokia N9 - Funderar på att köpa en. Är trött på iPhone som mer känns som ett gameboy numera. Var dock lite skeptisk till om alla appar jag använder skulle finnas till Nokia men kollade Ovistore och det finns faktiskt fler än man tror. Det enda som jag tycker talar emot ett köp är att det inte känns riktigt ok (ännu) att betala nästan lika mkt för en Nokia som för en iPhone. Men för Nokia måste ju en försäljning av en N9 betyda lika mkt i vinst som för 20 billiga? Jag köper som sagt Nokia aktien på dessa nivåer också...

 • Italien eller USA - http://www.scribd.com/doc/72401427/UCG-ITA-vs-US

 • Börsveckan sätter sälj på SECU - Håller kanske inte riktigt med utan är mer åt behåll men oavsett så har jag liksom Börsveckan svårt att se vad som är riktigt drivande för den här aktien.

 • Mer kapital till bankerna - Styrelsen i Unicredit kan under måndagen komma att godkänna en nyemission till ett värde av 7,5 miljarder euro, i ett försök att stärka bankens kapital.

 • Italiens skuldutveckling - http://www.aleablog.com/a/hc_137.png

 • Största ordern i Boeings historia! http://www.bloomberg.com/news/2011-11-13/boeing-wins-record-26-billion-emirates-order.html

 • Om BioInvent lyckas med TB-402 FasIIb så kommer nog avtalet fort - Ännu en Xa hämmare som misslyckas...

  http://www.bloomberg.com/news/2011-11-13/pfizer-bristol-drug-doesn-t-cut-leg-clots-after-hospital-stay.html

Ett riktigt CIA bolag


Norrmännen gillar verkligen att stå utanfor euron...


Jim Cramer


BB Trader Daily 10 november

 • Veckans affärer rekar "Superbolaget" Micro Systemation - Äntligen säger jag bara! Någon som fattar förutom jag.  • VRG imponerar på mig - Starkt att öka försäljningen i ett annat svagt oktober för klädhandeln.

 • Gre It depression - Visst är det så sjukt trist att matas med nyheter om skuldkris, finanskris, politisk kris, eurokris hela tiden. Vill ni följa en riktig finansblogg så läs www.finansblogg.com förresten.

 • Anställningsstopp och rustning för svagt 2012 - Ja det är vad som kommer ur verkstadsbolagen denna vecka. Om vi inte ska få ytterligare ett tapp på aktiemarknaden så måste nog Kina steppa upp och få igång sin tillväxt igen. Jag besöker Elmiamässan i Jänköping imorgon och ska ta tempen på industrin ett steg längre bak i kedjan.

 • Två dagar av negativ utveckling - Brukar innebära att potilikerna samlas till ett gemensamt, kraftfullt uttalande som får marknaden att kortsiktigt vända. Men nu har det finkalibriga smattrat för länge. Nu måste de stora kanonerna fram. Marknadens vargflock som nu angriper Italien blir bara lätt skottskadade för tillfället. Dags för Terminator att entra scenen. Jag tror det är en kinesisk sådan denna gång, och med sig har han en hel armé av terrakottasoldater.

 • Recap 26 oktober 2010 på bloggen - "Oriflame sämre än väntat - Som jag skrev häromdagen tycker jag detta är ett av börsens dyraste bolag. Definitivt Sälj." Ja det är kanske ett av mina mer klockrena råd hr på bloggen.

BB Trader Daily 9 november

 • Spännande 2012 för BioInvent - Igår hade jag tagit mig upp till Stockholm för att medverka på BioInvents kapitalmarknadsdag. Bolaget gjorde ett mycket seriöst intryck och det framstår som oerhört välskött och strukturerat. Bara arbetssättet man använder för att få fram kandidater från det stora antikroppsbiblioteket skulle kunna vara ett intressant förvärvsobjekt.

  När man ser de resultat som indikationerna uppnått i sina studier så ser ju allt väldigt lovande ut. Mina favoriter är BI-204 och BI-505. TB-402 är ju den indikation som kommit längst och som också spås ha störst sannolkhet att lyckas men jag är inte lika förtjust i den av någon anledning. 

  BI-204 mot plackbildning ser oerhört lovande ut och resultaten väntas komma sent i Q2. 

  Att ha investerat i BioInvent senaste året är ju ett mer direkt sätt att investera i Cancerfonden kan man säga (då aktien inte gett någon avkastning) och BI-505 skulle verkligen kunna förändra livet ordentligt för många med Multipelt Myelom. Låt oss hoppas att de prekliniska resultaten är ett tecken på att det skulle kunna bli ett framstående läkemedel så småningom.

  Var många analytiker där igår också. Bland annat från Carnegie, Enskilda och Pareto. Jag har svårt att se hur de kan göra annat än att höja riktkursen.

 • Catella - Aktien speglar inte verkligen tror jag...

  http://www.propertyeu.info/index-newsletter/catella-advises-on-five-new-bank-related-mandates/

Är LUNDIN PETROLEUMS uppgång rimlig?

Det har ju varit en oerhörd fart på Lundin Petroleums aktie på sistone och efter alla norska fyndigheter så har aktien stigit från ca 88 kronor till dagens 173. En uppgång med ca 27 miljarder i börsvärde.

Lundinaktien öppnade upp 20% medan Statoil öppnade ca 4% upp. Statoil har sedan fynden presenterades 30 september stigit med ca 20 kronor vilket motsvarar en uppgång på ca 63 MDR norska kronor i börsvärde, ca 74 MDR svenska kronor.

Jag tänkte att det kanske vore dags att mer i detalj kolla på hur mycket fynden värderas till och om aktierna är rätt värderade.
 • Det handlar om två fält som jag förstår det; Avaldsnes och Aldous Major South. I Avaldsnes äger LUPE 40% och STL 40% och i Aldous Major South äger LUPE 10% och STL 40%.
 • Avaldsnes beräknas ha 800-1800 MLN FAT
 • Aldous beräknas ha 900-1500 MLN FAT
 • Detta innebär att LUPE kan han alltfrån 410 MLN FAT - 870 MLN FAT och att STL 680 MLN FAT - 1320 MLN FAT
 • Detta innebär i sin tur att varje fat olja värderas för LUPE till mellan 30 och 65 kronor och för Statoil värderas varje fat till mellan 56 och 110 kronor
 • Börsen i sig har ju stigit med ca 7% under samma period men det spelar mindre roll i sammanhanget.
 • Så vad tycker jag? Ja, Statoils högre värdering har nog mer med det allmänna börsklimatet att göra och i fallet med LUPE tycker jag kanske att 30-65 kronor är rimligt, kanske till och med något i underkant. Stiger aktien till 185 kronor så värderas fyndet till mellan 35 och 75 kronor och där nånstans borde man nog ta hem vinsten (om inte förr) som aktieägare. Men det klart, blir det börshausse så kommer aktien inte stoppa där heller.

  Om jag har fattat fel på något sätt så kommentera gärna så kan jag kolla igenom siffrorna en gång till.

The Volvo 2009 story

Sitter och kollar lite på hur Volvoaktien gick under 2008-2009. Försöker förstå hur aktien rörde sig i förhållande till de nyheter som kom kring bolaget och därmed skapa mig en uppfattning om hur aktien skulle kunna uppföra sig nu framöver.

Det är intressant att se hur analytikernas förväntan på EBIT kom ner gradvis under 2009 samtidigt som aktien fortsatte uppåt och att EBIT blev till slut -17 mdr kronor (mot när aktien vände i nbörjan av 2009 då SME hade en förväntan om 1,6 mdr kronor plus på rörelsenivå). 

Det är intressant att se att aktien på nuvarande nivå kring 80 kronor handlas bara något högre än vad den gjorde då faktiskt bolaget levererade en rapport som visade på detta...

2010-02-05 07:30 DIR ***VOLVO 4 KV: RÖRELSERESULTAT -2.316 MKR (SME -624)

Det nyhetsflöde vi ser i tickern har väldigt liten påverkan på den långsiktiga utvecklingen för aktien...

Det kan vara bra att ha i bakhuvudet framöver.
BB Trader Daily 3 november

 • Säsong 3, avsnitt 4 - Likt en amerikansk serie som vägrar ta slut trots att det egentligen inte borde finnas något intressant kvar att göra en story av (typ LOST), så fortsätter grekerna att ge oss cliff-hangers i rasande takt. Till slut borde vi ju sluta bry oss (kolla) och vi istället går över till nästa show. Tyvärr lär ju inte den nya serien bli bättre då den antagligen handlar om Italien...

 • Kan vara genidrag av G.PAP - Att låta folket ta beslut om huruvida de ska vara med i eurozonen eller inte kan vara ett taktiskt rätt drag av G.PAP. Med största sannolikhet så kommer de ju rösta ja vilket skulle innebära att Grekland som nation blir starkare i kampen för bättre tider. 

 • Skanska stabilt - Bra orderingång och resultat före skatt. Jag är fortfarande förvånad över hur bolagen kan ha presterat så bra under de här åren sedan förra kraschen. Om vi har byggt upp alla vinster med hjälp av lånade pengar (ökade statsskulder i slutändan) så har vi stora problem men jag lutar istället åt att tro att vi byggt upp vinsterna med mindre lånade pengar och mer eget kapital i bolagen vilket gör att vinsterna kan öka ännu mer den dag vi fått ordning på skuldkrisen.

 • Terminen ner - Bernanke sa igår att han var besviken över den ekonomiska utvecklingen men att han ändå såg en hel del ljusglimtar. Arbetslösheten kommer att ligga kvar på en hög nivå i USA en längre tid och BNP prognosen för 2012 justeras ner något. 

  Börserna i USA stängde väl nära 1% högre än vid vår stängning men nu på morgonen är ju utvecklingen riktigt trist. En dålig rapport från BNP Paribas tror jag tynger mest egentligen. BNP har fått skriva ner värdet på sina grekiska statspapper vilket sänkte nettovinsten till 5 miljarder kronor.

BB Trader Daily 1 november


RSS 2.0