Vad kommer OPCON att betyda för PartnerTech?

Efter 2010 ses Opcon Powerbox vara den produkt som kommer att driva tillväxten
i bolaget. I dagsläget är försäljningen av Opcon Powerbox av mindre betydelse
där den förväntas stå för runt en fjärdedel av årets tillväxt, men bolaget har
som mål att den i olika varianter ska uppgå till cirka 725 miljoner kronor år
2013. Opcon har ett mål om att då ha en total årlig omsättning på drygt 2
miljarder.
"Försäljningen av Powerboxen kommer att komma igång i år men när man ser till
helheten under året så kommer bioenergi att bidra med den största delen av
tillväxten", säger Rolf Hasselström.
Efter 2010 ses Opcon Powerbox vara den produkt som kommer att driva tillväxten
i bolaget. I dagsläget är försäljningen av Opcon Powerbox av mindre betydelse
där den förväntas stå för runt en fjärdedel av årets tillväxt, men bolaget har
som mål att den i olika varianter ska uppgå till cirka 725 miljoner kronor år
2013. Opcon har ett mål om att då ha en total årlig omsättning på drygt 2
miljarder.

"Försäljningen av Powerboxen kommer att komma igång i år men när man ser till
helheten under året så kommer bioenergi att bidra med den största delen av
tillväxten", säger Rolf Hasselström.

PartnerTech är alltså som tidigare kommunicerat den som kommer att tillverka Powerboxarna...
//BB Trader

Remium gillar BioInvent

Bioinvent – intressant läge och supporterskaran växer. Det antikroppsinriktade bioteknikbolaget BioInvent hade under gårdagen en stark utveckling, säkerligen delvis på grund av att en konkurrent äntligen (?) fått upp ögonen för bolaget och utfärdat en köprekommendation. Vår syn på bolaget är sedan tidigare känd och vi emotser ett spännande år där uppstart av fas II-studier gällande TB-403 med Roche och BI-204 med Genentech samt avrapportering av fas II-studien kring TB-402 bör vara triggers i aktien. Lägg till detta att bolaget efter den riktade emissionen står finansiellt starkt vilket innebär en förhållandevis liten risk för bakslag under det kommande året. Bolaget är rent tekniskt i en stigande trend och handlas just nu nära ett signifikant motstånd vid 30 SEK. Bryts detta finns god potential för vidare uppgång.

PartnerTech vs. NOTE

NOTE tappade dryga 20% på sin rapport för någon vecka sedan men har återhämtat sig starkt efter att en känd finansduo gjort entré i bolaget. Tyvärr måste jag ju säga att de valt fel bolag om de söker sig till kontraktstillverkarbranschen... PartnerTech har på sin rapport fallit i ungefär samma storleksordning men jämför man de två bolagen så ser man att uppsidan är betydligt större i PartnerTech.
/BB Trader
  • Rapporten visade att trenden från kvartal tre med förbättrad orderingång har hållit i sig under hösten. Det besparingsprogram som bolaget arbetat med under 2009 har också gett viss effekt. Vi ser ett förbättrat kassaflöde (31,3 MSEK) där ett minskat arbetande kapital var en nyckelfaktor.

  • Företaget har förbättrat lageromsättningshastigheten betydligt i kvartalet men den är fortfarande för låg i vår mening. Nettoskulden minskade med närmare 10% (från 321,8 MSEK vid utgången av kvartal tre till 293,8 MSEK) vilket borde få alla spekulationer om nyemission att försvinna. Omsättningstappet stannade vid 12,6% för jämförbara enheter jämfört med samma kvartal ett år tidigare.

  • Rörelsemarginalen landade på låga, men ändå positiva 0,3% för kvartalet (endast ett av de senaste sju kvartalen har haft en negativ rörelsemarginal, att jämföra med NOTE som senast visade positivt rörelseresultat i tredje kvartalet 2008). Finanskrisen har tillsammans med efterföljande lågkonjunktur tvingat PartnerTech till att söka kunder i en mer bred skara branscher vilket kommer att påverka omsättningen för 2010 positivt.

  • Att företaget nu satsar på ökad produktionskapacitet i låglöneländer som Polen (fabriken i Myslowice öppnar under året) ökar också våra förhoppningar om att företaget kommer nå närmare det utsatta målet om en rörelsemarginal om 7%.

  • Att Rune var väldigt försiktig i sina uttalanden i VD-ordet har nog mer att göra med att han inte vill sätta Leif i en obekväm situation där han startar med att underprestera i sin första rapport utan att han snarare skapar förutsättningar för Leif att bjuda marknaden på en positiv överraskning.

  • Den negativa trenden av lägre omsättning tre kvartal i rad bröts i det fjärde kvartalet och den trenden bör ha goda chanser att kunna fortsätta i det första kvartalet 2010.

  • Viktigt var också att lageromsättningshastigheten förbättrades under fjärde kvartalet. Lägg märke till hur NOTE och PartnerTechs kurvor går åt olika håll i fjärde kvartalet.

  • Den låga, men ändå stabila, rörelsemarginalen (endast ett av de senaste sju kvartalen har haft negativt rörelseresultat mot NOTES fem av sju) pekar också på att sannolikheten för att företaget ganska lätt ska kunna trycka upp den under 2010 är stor. Det besparingsprogram som löper tillsammans med det faktum att mer volym kommer att ligga i Polen framöver talar starkt för detta.  Däremot behöver företaget se över huruvida olönsamma enheter ska hanteras. Vissa av de svenska enheterna kommer vara mycket beroende av att orderingången tar fart under året (exempelvis till enheten i Karlskoga).

BRIO - Mäktig vändning!

Nu på morgonen kom den stora nyheten att BRIO vänder en rörelseförlust om 58,6 miljoner för fjärde kvartalet 2008 till en rörelsevinst om 16,7 miljoner! Resultatet chockade nog många aktieägare som fick se sina säljordrar gå igenom en efter en då köparna letade sig uppåt i orderboken. Det finns hela fyra olika aktier i BRIO: A, B, preferensaktie C och preferensaktie D.
Passa på att sno åt er några av de som inte ännu hajat att raketmotorererna nu startat och antagligen kommer dra aktien uppåt rejält de kommande veckorna.
/BBT

MSAB köprekas av Stockpicker

Återigen full fart i Micro Systemation
Och fin utdelning...

Ja så låter rubriken i Stockpicker Newsletter.
Stockpicker skriver bland annat att omsättningen förvantas öka med 20% i år och att VPA bör landa kring 1,20-1,30. Riktkursen sätts till 18,50.

I snålaste laget kan man tycka men de anser att det är lite för tidigt att dra för stora växlar på det starka fjärde kvartalet.


//BB Trader

Min favorit ABB övertygar


Bioinvent favorit hos Stockpicker

Stockpicker går i senaste numret igenom bioteknikfavoriterna Karo Bio, Bioinvent och Epicept. Analysen avslutas med följande:
"Skulle man gradera våra bioteknikfavoriter skulle därför BioInvent vara den som vi klassade som det
allra bästa valet gällande såväl ledning som produktportfölj och bredd."
Skulle man gradera våra bioteknikfavoriter skulle
därför BioInvent vara den som vi klassade som det
allra bästa valet gällande såväl ledning som produktportfölj
och bredd.

Nokia N8 - Ska den få aktiekursen att vända?

De senaste dagarna har inte direkt aktiekursen i Nokia fått mig att dra på smilbanden. Den kärvar nåt oerhört och det finns flera tänkbara orsaker till den tråkiga utvecklingen. Bland annat så medför ju Euroförsvagningen att arbitraget mellan handelsplatserna Sverige, USA och Finland ökar och har pressat kursen. Det går också lite rykten i marknaden om att Nokia skulle stå över den årliga mobilmässan i Barcelona i år. Samtidigt kommer det annan information som pekar på att Nokia kommer att köra några egna event med lansering av både nya N8 samt ny gadgets utvecklade tillsammans med Intel. Mer information om detta väntas på måndag.
Själv tycker jag Nokia N8 verkar vara grym. HDMI ingång, HD-upplöst video, 12 megapixel kamera och 3,5 tums pekskärm. Se mer här http://www.mobil.se/artikel/nokia_n8__nokias_nya_superlur_mob_100211165243-886.html
//BB Trader

Bringwell-reken vi alla väntat på men som vi förstått skulle komma


Dagens fångst måndag och tisdag...


Dagens fångst 5 februari

En sjuhelvetes börsdag men jag landade på knappa plussidan (inklusive min over weekend posse i Nokia)...

Grym rapport från Micro Systemation (MSAB)

Idag kom rapporten som vi väntat så länge på. Efter debaklet i Q3 med försenade ordrar pga. problem i produktionen av kablar så hoppades jag och många med mig att Joel hade fått ordning på torpet i Q4. Alla våra förhoppningar infriades och nu kommer säkert fler vilja investera i bolaget som har en fantastisk nisch inom mobile forensic som antagligen bara kommer växa sig starkare och större i takt med att informationen som finns samlad i våra mobiler bara ökar och ökar. Hade det inte varit för den dåliga börsdagen så hade vi nog kunnat dra 16 kronor idag.
Bokslutskommuniké januari – december 2009
Stark avslutning på året gav försäljningstillväxt med 27,4% på helåret!
Fjärde kvartalet
• Nettoomsättningen ökade med 35,6 procent till 30,6 (22,6) mkr
• Rörelseresultatet uppgick till 11,2 (7,9) mkr
• Resultat efter skatt uppgick till 8,3 (8,3) mkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,47 (0,47) kr
januari - december
• Nettoomsättningen ökade med 27,4 procent till 80,6 (63,3) mkr
• Rörelseresultatet uppgick till 20,3 (22,3) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25,2 procent jämfört med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 35,2 procent
• Resultat efter skatt uppgick till 14,6 (17,0) mkr
• Likvida medel samt kortfristiga finansiella placeringar uppgick vid periodens slut till 39,0 (43,4) mkr
• Resultat per aktie blev 0,82 (0,96) kr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,5 (22) mkr
• Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 0,65 SEK per aktie samt en extra utdelning om 0,35 SEK per aktie.
Bokslutskommuniké januari – december 2009
Stark avslutning på året gav försäljningstillväxt med 27,4% på helåret!
Fjärde kvartalet
• Nettoomsättningen ökade med 35,6 procent till 30,6 (22,6) mkr
• Rörelseresultatet uppgick till 11,2 (7,9) mkr
• Resultat efter skatt uppgick till 8,3 (8,3) mkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,47 (0,47) kr
januari - december
• Nettoomsättningen ökade med 27,4 procent till 80,6 (63,3) mkr
• Rörelseresultatet uppgick till 20,3 (22,3) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25,2 procent jämfört med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 35,2 procent
• Resultat efter skatt uppgick till 14,6 (17,0) mkr
• Likvida medel samt kortfristiga finansiella placeringar uppgick vid periodens slut till 39,0 (43,4) mkr
• Resultat per aktie blev 0,82 (0,96) kr
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,5 (22) mkr
• Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 0,65 SEK per aktie samt en extra utdelning om 0,35 SEK per aktie.
http://www.msab.com/irpress/finansiella-rapporter/page.php

Årets case...

...är helt klart Partnertech. Eftersom jag bytt mäklare till Avanza från Nordnet så blev det ett flaggningsmeddelande idag...
Svårt att hitta något annat bolag som om de lyckas öka försäljningen och samtidigt förbättra den operationella effektiviteten kan ha ett börsvärde som i alla fall är tre gånger högre vid utgången av 2010.

Jag blir så trött...

...På alla experter som står och skriker ut sin åsikt på CNBC och får folk att sluta bry sig om fundamenta för att istället stoppa pengarna i madrassen. Trots att det inte var mer än 12 månader sen så har tydligen alla glömt bort att världen inte går under även om något av PIGS-länderna skulle ställa in betalningarna eller att något av alla andra domedagsprofetior slår in. Jag säger som en av mina norska affärskollegor sa till mig under julhelgen, vad som än händer i världsekonomin så "må vi ju göre nåt da". Jag håller med. Trots att all statistik, alla bolagsbokslut etc. visar att vi är på väg i rätt riktning så säljer folk för fulla muggar. Jag tycker synd om de som säljer i dagens marknad, men jag antar att det är samma personer som sålde i slutet av februari för ett år sedan och sedan gick miste om den starka utvecklingen.
Jaja, jag har i alla fall följt marknaden idag och lyckats trada rätt bra. Nytt omsättningsrekord blev det också, ca 65 miljoner SEK omsatta....
På måndag startar rekylen...
//BBT

Tradingdesken...


HiQ övertygar!

HiQ kommer nu på morgonen med en urstark rapport. Resultatet före skatt blev 46,3 MSEK mot väntade 37,5 MSEK. Även utdelningen blev 1,10 mot väntade 1,05. Omsättningen 279 MSEK mot väntade 274 MSEK. Ja listan kan göras lång men det man kan konstatera är ju att ett år som 2009 visar verkligen vem som har den rätta affärsmodellen och den högsta operationella effektiviteten. Mycket beundransvärt att kunna hålla upp priserna och volymerna under ett så tufft år. Jag vet själv hur svårt det är eftersom jag jobbat som managementkonsult. Samtidigt har de fått ett par viktiga ramavtal på plats som ger fina utsikter inför 2010.
Aktien borde kunna nå 34-35 idag...
//BBT

Dagens fångst 1 februari

Hade väntat mig ett ryck i Nokia men det kom inte...Hade man hållit Aliv lite längre så hade det blivit riktigt bra...

BB Trader är tillbaka!

Första dagen på nya tradingkontoret! Då startar vi upp bloggen igen... Ledsen om jag gjort några läsare besvikna över de uteblivna inläggen på sistone...
Tycker vi tar avstamp mot sommaren med en riktigt skön dänga :)

RSS 2.0